Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hattfjelldal - Aarborte

Nybygg av fritidsbebyggelse i Hattfjelldal
Planområdet er ca. 100 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.