Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestre Toten

Nybygg av sportsanlegg, flerbrukshall i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18. Styrkerom ca 140-150 kvm. Riving av 50 m gjerde.
Utvidelse av kalkverk i Vestre Toten
Gnr/bnr: 88/1, 9/31/32/41/42 og 57.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.