Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestre Toten

Utvidelse av kalkverk i Vestre Toten
Gnr/bnr: 88/1, 9/31/32/41/42 og 57.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.