Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vang

Utvidelse av hyttefelt i Vang kommune
Utbygging av om lag 100 fritidsbustadar i vestre del av Solsteinslie. GNR/BNR: 37/1, 38/9 og 39/1.
Nybygg av hytter på Tyin Vang kommune
Gnr/bnr: 4/3, 5/2, 5/3, 5,4, 5/49, 2/6, 6/4, 2/270 og 9002/19
Nybygg skiheis, service- og beredskapsanlegg mm. på Tyin Vang kommune
Gnr./bnr. 4/3, 5/18, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 5/1, 10/2, 10/3, 9002/29, 9002/58 og 9002/29.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.