Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Kongsvinger

Nybygg av tribune i Kongsvinger
Planlegging av 30-40 boliger og næringsareal for finansiering av ny tribune. Tribunen planlegges til att bygges ovenfor de nye næringsarealen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.