Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hamar

Etablering av datasenter på Heggvin næringspark i Hamar
Ca. 1300 daa. Gnr/bnr: 159/1, 160/1, 2, 4, 163/1, 202/1.
Nybygg av næringsbygg nord for sporområdet i Hamar
Næring 20330 m2. Parkeringskjeller i to plan, 10000 m2.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.