Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Etnedal

Nybygg av fritidsboliger i Etnedal
Mellom Frugseth og Elvesæter. Gnr/bnr: 34/3, 12.
Nybygg av hytter i Etnedal
Mellom Frugseth og Elvesæter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.