Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lyngdal

Nybygg av småhus, hytter, restaurant, konditori i Lyngdal
180 hytter(70/80 km2), 88 leiligheter. Øy på 220 Mål. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av hytter i Lyngdal
Område FB6, samt del FB3.
Nybygg av fritidsboligområde i Lyngdal
8 frittliggende fritidsboliger og 1 vertikaldelt fritidsbolig med 2 boenheter.
Utbygging av fritidsboliger på Bærøy i Lyngdal
Gbnr.20/1 og 20/9 m. fl. Flytebrygge med plass til 1 båtplass per tomt. Ca. 6 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.