Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lindesnes

Nybygg av hytteområde i Lindesnes
4 ulike typer av hytter: Type A: Kaihytter, 28 boenheter, maksimalt 150 m2 BRA, Type B: Familiehytter, 5 boenheter, maksimalt 170 m2 BRA, Type C: Kanalhytter, 17 boenheter, maksimalt 60-120 m2 BRA, Type D: Skogshytter, 13 boenheter, maksimalt 120 m2 BRA.
Nybygg av kolonihytter i Holum
Planen omfatter bygging av 18 stk kolonihagehytter på 30 m2 BYA med tilhørende parseller for grønnsakshagedrift. Gnr/bnr: 99/22 og 8.
Fortetting av hytteområde i Lindesnes
Gn/bnr: 79/1, 6, 9, 18, 30, 38, 64, 65, 66, 67, 68 og 69. Fortetting med 5-10 nye hytter. Planen omfatter felt H og I samt deler av plan for felt E, H, L og O.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.