Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Gjerstad

Nybygg av hytter i Gjerstad
Ca. 260 dekar. 87 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.