Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Bykle

Fortetting av hytteområde i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Infrastruktur finnes til tomtgrense. Området er på totalt 80 mål og kan fortettes med max 70 enheter.
Etablering av hytter i Bykle
Gnr/Bnr: 2/17, 90, 133, 154, 1179 og 1350.
Nybygg av fritidsboliger i Bykle
Planområde: 4,62 daa Max BYA til 120 m2/fritidsbolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.