Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Bykle

Fortetting av hytteområde i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Infrastruktur finnes til tomtgrense. Området er på totalt 80 mål og kan fortettes med max 70 enheter.
Nybygg av idrettshall i Bykle kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Etablering av hytter i Bykle
Gnr/Bnr: 2/17, 90, 133, 154, 1179 og 1350.
Nybygg av fritidsboliger i Bykle kommune
Grunneier: Jon Ove Heen. Gnr.1, Bnr. 21 og 115.
Nybygg av turvei i Hovden
Gnr/bnr: 600/9, 2/1350, 2/41, 2/470, 2/82 og 2/2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.