Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Bygland

Nybygg av turvei i Byglandsfjord
Fra budsjett 2023-2026.
Nybygg av fritidsboliger i Bygland
Fritidsboliger med lavstandard.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.