Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Arendal

Nybygg av næringsområde i Arendal
Planområdet er på 15,8 daa.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg og ombygg til kontor samt riving av sagbruk i Arendal
Gnr/bnr: 502/55, 1314 og 1274. Planområde: 8 daa.
Nybygg av padelhall på Nedenes i Arendal
Nybygge av padelhall på Nedenes, 1500 m2.
Nybygg av hytteområde i Arendal
Planområdet er på ca. 40,7 daa.
Nybygg av hytter og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 fritidsboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.