Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Stryn

Nybygg av næringbygg i Stryn
Det vil selges byggeklara tomter. Ca. 15 mål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.