Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (4)
Gjesdal (1)
Haugesund (7)
(0)
Karmøy (7)
Klepp (1)
Kvitsøy (1)
Lund (0)
Randaberg (1)
Sandnes (13)
Sauda (3)
Sokndal (0)
Sola (3)
Stavanger (48)
Strand (2)
Suldal (5)
Time (2)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kolnes/Eikje
Ny barneskole for 500 elever og med et bruttoareal på 5.700 m2 samt en flerbrukshall på 2.100 m2.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av skole i Åkra
Skole for 595 elever.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av aktivitetssenter i Sandnes
Dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/ eller autisme.
Nybygg av sykehjem i Stavanger, trinn 2
Totalt vil sykehjemmet få cirka 100 plasser, 39 plasser blir bygd ut i trinn 1
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, I5
3102,6 m2 tomt. På denne eiendommen er det et leieforhold (rubbhall).
Nybygg av kontor og lett industri i Forus
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av aktivitetshus i Lura, Sandnes
Prosjektet inneholder en stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall. En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet. En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.
Nybygg av folkhelsehall i Klepp
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av flerbrukshall i Sauda
En hall vil kunne inkludere isbane 5 mnd i året. Prosjekter som inkluderer ishall kan utløse større eksterne støtteordninger. Et potensielt nytt, stort samarbeidsprosjekt mellom det offentlige, private og ideelle Sauda som vil kunne bli en arena for skøyteaktivitet, curling, fotballcup, tennis, squash, håndball, konserthall/Saudadagane, bodhall, oppstillingsplas 17. mai, lager for felles arrangements-utstyr i Sauda osv.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barneskole i Husabø
Dette prosjekt kommer etter Grøne Bråden skole.
Nybygg av flerbrukshall ved fotballstadion i Sandnes
Flerbrukshall ved ØsterHus Arena.
Nybygg av hytter i Jelsa
50-60 tomter.
Nytt produksjonskjøkken i Kopervik
Prosjekt fra investeringsbudsjett 2017-2026.
Nybygg av barnehage i Sandnes
Prosjekt fra kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Nybygg av skatebane i Kvernevik bydel, Stavanger
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.