Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (2)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (1)
Evenes (1)
Fauske (7)
Flakstad (0)
Grane (1)
Hadsel (3)
Hamarøy (0)
Hemnes (3)
Herøy (2)
Leirfjord (1)
Lurøy (1)
Lødingen (1)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (2)
Nesna (0)
Rana (1)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (2)
Steigen (1)
Sømna (0)
Sørfold (2)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (6)
Vega (2)
Vevelstad (0)
Vågan (2)
Øksnes (0)
Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av forretningsbygg ved Alstahaug
Ca. 3282 m2. Reguleringsplan er godkjent.
Etablering av fritidsboliger på Ylvingen i Vega
Ca 40 mål er regulert til fritidsboliger.
Etablering av fritidsboliger på Ylvingen i Vega
Ca 40 mål er regulert til fritidsboliger.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av næring i Fauske
18,6 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
17,7 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
14,4 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
12,9 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
9,7 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring og boliger på Sortland
Godkjent detaljregulering. Sortland Torg.
Om- eller nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Hadsel
Planlagt prosjekt ved dagens H-fløy
Nybygg av forretning i Mosjøen
Det er tillatt oppført forretningsbygg i inntil to etasjer. Det kan gis tillatelse til å bruke 2. etasjen til boligformål. 2,3 mål.
Nybygg av museum i Vefsn
Skal bygges i forbindelse med gondolbane, Helgeland Skylift.
Nybygg av barnehage i Narvik
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Bygging av sykehjem i Sørfold
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av barnehage i Narvik
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.
Etablering av musikkbinge ved kulturskolen i Korgen
En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelferdig.
Etablering av servicebygg i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.