Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 3 mfl
Områderegulert areal. 90 dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av hytteområde i Robøle
200 tomter gjenstår.
Nybygg av hytter i Åsnes
250. Privat grunneier.
Nybygg av næringsbygg i Moelv
Tema Eiendom AS og Strand Unikorn AS har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av et 22 mål stort område mellom Strand Unikort sitt anlegg og E6 på sør-vestlig side av Moelva. Utformingen av området samt fremdrift og regulering, er avhengig av Nye Veier sitt forstående reguleringsarbeid knyttet til E6 og ny Mjøsbru.
Nybygg av hytte i Renåtangen, Bergset
50 tomter totalt. 3 tomter er solgt til selvbyggere, 47 tomter gjenstår.
Nybygg av næringsbygg i Biri
Tomtestørrelse: 9.000 m2
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6.
Nybygg av næring i Hunndalen
VVA er utført. Ca. 2 daa. Ca 2000 m2.
Nybygg av hytteområde inkl. infrastruktur ved Tolga
Ca 100 hytter fordelt på 5 områder.
Nybygg av fritidsboligområde i Osen
40 fritidsboligtomter totalt, 18 tomter er bebygde.
Nybygg av hytter i Dalholen
Regulert område, 11 tomter gjenstår.
Nybygg av hytter i Åsnes
Privat grunneier
Nybygg av barnehage på Kirkenær
Barnehage for 70-80 barn, 3 avd.
Nybygg av hytter i Trysil-Knuts Fjellverden
Ferdig regulerte tomter. Område Trysil-Knuts Fjellverden. Infrastruktur ca 3- 4 mill kroner.
Nybygg av hytteområde i Lom
Hytter med enklere standard.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 5 tomter. Totalt 13 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Totalt 13 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Totalt 13 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Etablering av mellombygg mellom verksted og eksisterende bygg samt noe ombygg av eksisterende bygg m.m. i Sør-Odal kommune
Nytt mellombygg mellom nytt (2022) verksted og eksisterende bygg, noe omgjøring av eksisterende bygg, samt opsjon på ny vaskeplass på GIRs anlegg på Hernesmoen. Det nye mellombygget skal i hovedsak inneholde spiserom/møterom, garderobe, dusjer og WC og inngang/kommunikasjonsvei utenifra og inn til mellombygg og nye verkstedhallen. Tilbudet skal også inneholde noe omgjøring av eksisterende bygg frem til eksisterende verksteddel.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 4 mfl
Ca 1000 stk fritidsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.