Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vik

Nybygg av skytebaneanlegg på Svidlangsmyri på Vangsnes
Skyttarlagi – Vik Skyttarlag, Feios Skyttarlag og Framnes Skyttarlag har planlagt å byggja felles skytebaneanlegg på Vangsnes. I området på Svidlangsmyri.Det er planlagt 100 meters bana, 200 meters bana og leirduebana ved sida av.
Oppussing av ungdomsskole i i Vik
Det er behov for å pussa opp resterande 4 klasserom på ungdomsskulen, samt gang oppe og nede. Begge korridorane må ha nye himlings plater.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.