Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Tysnes

Ombygg av svømmehall i Tysnes
Garderobeanlegg og oppgradering av tekniske anlegg.
Etablering av vegg mm i idrettshall i Tysnes
For Tysneshallen ligg det inne eit prosjekt med å etablera ein tett vegg mellom vrimlehallen og idrettshallen. Prosjektet bør også sjå på andre tiltak for å betre utnytta bygningsmassen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.