Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sogndal

Nybygg av barnehage i Leikanger
Ny barnehage som erstatning for Nybø barnehage.
Utvidelse av næringsområde i Kaupanger
Planområdet er ca. 69 daa stort.
Nybygg av utleieleiligheter i Mundal sentrum i Fjærland
Utleigehytte ca 4x9 m, ombygg av dagens haust/ lagerbygg (ca 11,2x8,6) til 2 fritidsleilegheiter. Båtnaust med grunnflate ca 5x5,5 m. En etasje og loft. Forslagstiller er Jarle og Johannes Eggen Mundal.
Nybygg av hytter i Sogndal
Glamping. Tidligere Lem Bungalows.
Utskifting av varme- og luftbehandlingsanlegg på høyskole i Sogndal
Det skal skiftes ventilasjonsanlegg samt etableres et nytt vannbårent varmeanlegg som skal tilknyttes eksisterende fjernvarmenett levert av Sognekraft. Det skal bygges et utendørs tilbygg for ventilasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.