Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Kvam

Nybygg av hytteområde i Kvam Herad
Gnr/bnr 20/3, 19/18 mfl. 20-30 enheter. Fritt liggende og mer konsentrert utbygging med firemannsboliger.
Nybygg av fritidsboliger i Strandebarm, del 2
165 daa. Gnr/bnr 109/7 m.fl.
Nybygg av hytter i Norheimsund
40 småhus skal etableres ved caravanparken.
Utskifting av kjøkken og oppvaskmaskin på sykehjem i Norheimsund
Skifte ut kjøken og ny oppvaskmaskin på Toloheimen. Kjøkenet er gammalt og treng oppgradering, oppvaskmaskina er øydelagt og må skiftast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.