Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Fitjar

Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Nybygg av næringsområde i Fitjar
Omlag 171 daa, herav ca 114 daa på land. Utfylling i sjø.
Nybygg av hytter og småbåthavn i Fitjar
Planområdet er om lag 141 daa og ligg på Vesthaugane, Kråko i Fitjar kommune. Følgjande eigedomar ligg innanfor planområdet: gnr./bnr. 61/373, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 489, 490, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 694.
Nybygg av hytter i Fitjar
9 byggeklare tomter. Gnr/bnr 61/399 m.fl. Infrastruktur er ferdigstilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.