Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo

Nybygg av boliger og næring på Bryn i Gamle Oslo
Brynsveien 1-5 og 11-13 og Østensjøveien 29, 39, 41 og 43. Ses i sammenheng med oppgradering av Brynseng stasjon og sporene mellom Etterstad og Hellerud. Kan utvikles totalt ca 600 boliger. Gnr/bnr: 137/184,137/194,137/195, 137/28, 137/89, 137/27, 137/26, 137/9, 137/35, 137/18, 137/117, 137/43, 137/183.
Riving av galleri og nybygg av boliger og næring m.m i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Schweigaards gate 4-14. Gnr/bnr: 230/411, 435, 250/63, 230/421, 999/815, 250/13, 208/881. 325 boliger 22.700 kvadratmeter og handel/service 13.300 kvadratmeter. Kontorareal vil bli på 71.000 kvadratmeter.
Utvikling av område for handel i Oslo
Planlagt handelsareal 36000 m2. Gnr/bnr: 114/1, 16, 21, 38, 40, 43, 58, 86, 102.
Utvikling av eiendom i bydel Nordre Aker, Oslo
Sognsveien 80 og 90. 32000m2 boliger, 15000m2 skole, 18000 m2 næring, 4000m2 bad, 3000m2 flerbrukshall og 15000m2 sykehjem.
Utvikling av Gunerius kvartalet i Oslo
80 595 m2 planlegges over mark. 6000 m2 med boliger. 736 hotellrom. Brugata 6-14, Lybekkergata 2, Stenersgata 16-24 og Storgata 32. Gnr. 208 bnr. 72, 79, 615, 616, 648.
Nybygg av boliger og kontor i Oslo
60000-80000 m2.Verdenshavets hovedkontor.
Nybygg av hotell og kontorbygg i bydel St. Hanshaugen, Postgirobygget
Utvikling av ca 55.000 kvm kontorlokaler og 20.000 kjøpesenterarealer. Miljøambisjonene for høyhusprosjektet er de høyeste. KLP Eiendom sikter mot minst energiklasse B og miljøsertifisering Outstanding eller Excellent innenfor BREEAM-systemet. 9 000 m2 under bakkeplan. 400 rom.
Nybygg av møbelvarehus og oppgradering av Furuset idrettspark i bydel Alna, Oslo
BRREAM excellent. Det nye varehuset vil bestå av 65.000 kvadratmeter, med mulighet for inntil 3.500 kvadratmeter tjenesteyting og inntil 1.500 kvadratmeter tjenesteyting/kontor i en av de nye paviljongene Oppgradere Furuset idrettspark med bl.a. flerbruksbaner, tennisbaner, cricket pitch, og ny flerbruks -og tennishall. Tennishall skal rives og erstattes med ny. Gnr/bnr: 116/1, 116/142, 116/153, 116/21, 116/25, 999/623.
Nybygg av kombinasjonsbygg og parkeringshus i bydel Bjerke
Tidlige planer for: Kontor/tjenesteyting ca. 24.500 m2, av dette inntil 12.500 som studentboliger. Sum over terreng blir ca 45.700 m2 BRA; i tillegg kommer to kjellerplan med parkering mv, ca 21.200 m2.
Nytt kringkastingshus på Normannsløkka i bydel Gamle Oslo
Ensjøveien 3-15. Mellom 50.000 og 60.000 kvadratmeter. Mulighetsstudie/forslag: 4B Arkitekter og IN'BY. HRTB Arkitekter, Niels Torp Arkitekter og Code. Powerhouse Company og Real Estate Development Company. Rodeo, Rebuilding, Opak og Henning Larsen Arkitekter. Transborder Studio – Void – Bollinger+Grohmann
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 2
Interiørarkitekt, heisentreprenør, prosjektstyringsmedarbeidere (H147), K303 Bygningsautomasjon (BAS) (nødlysanlegg, brannalarmanlegg, programdistribusjon, talevarslingsanlegg, elektronisk skilting, SD og automatisering) fra trinn 1 vil ha opsjon for byggetrinn 2 og 3. Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Den grønne lungen i byen er planlagt nord for det kommende kvartalet, mot kirkene og Gamle Deichmanske og mellom Akersgata og Møllergata. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Nybygg av kontor og forretning mm i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 122/102, 122/114, 122/117, 123/861. 18000 m2 med bolig og 23600 m2 med forretning mm.
Oppussing og ombygg av kontorbygg i Oslo
Rehabilitering av stortingsbygningens fløy mot Akersgata (tilbygget) og fremtidige lokalbehov for komitéarbeid og høringer.
Nybygg av bilforretning, kontor og lager i bydel Alna, Oslo
BREEAM-sertifisering Very Good og Energiklasse A.
Nybygg av boliger og næring på Filipstad i Oslo
Total utviklingspotensial i kvm: 170000.
Nybygg av konferansehotell mm i Oslo S
Fjordporten rommer et konferansehotell med 400 rom over stasjonsfunksjoner. Reiulf Ramstad arkitekter (C. F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke – Mebner und Partner GMBH, Transsolar Climate Engeneering). Gnr/bnr: 207/76 mfl.
Tilbygg av produksjonsbygg i bydel Sagene, Oslo
9.000 m2 kontor 9.000 m2 produksjon/laboratorier/verksted 2.000 m2 kantine 1.000 m2 teknisk og øvrig Gnr/bnr: 77/114, 77/343
Utvidelse av næringseiendom (ny bydel) på Økern, Oslo
Utvikling med totalt 140000 m2 og 400-500 stk boliger på Økern S fordelt på tre grunneiere.
Nybygg av kontor og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr 124/244, 261. Bøkkerveien 1-3.
Nybygg av kontor og forretning i Bjørvika vest, felt A4
Havnelagerkvartalet. Gnr/Bnr:207/259, 423, 465, 466 m.fl.
Utvikling av Trekanttomten i bydel Frogner, Oslo
Tomtareal 3959 m2. BREEAM Excellent.
Nybygg av videregående skole og høyskole i bydel Vestre Aker, Oslo
Delkontrakt 1 er en totalentreprise for etablering av felles (rå)kjeller og infrastruktur på området, samt gjennomføring av rivearbeider og bygging av ny T-bane perrong. Delkontrakt 2 er en totalentreprise for den videregående skolen og høyskolen, samt tilhørende utomhus.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m² fordelt på ca 300 boenheter. hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen. Gnr/bnr: 127/7, 122/488
Nybygg av kontor og underjordisk parkeringshus på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Omregulering fra boliger till kontor. Prosjektet innebærer: Lilleakerveien 4F - Nytt kontorbygg på ca. 18.000m2 Lilleakerveien 4E- Påbygg av to etasjer på eksisterende bygg, ca. 4.500m2
Nybygg av barne-og ungdomskole med flerbrukshall og bydelsfunksjoner i bydel Ullern, Oslo
870 stk elever. 80 stk omsorgsboliger. Gnr/Bnr: 3/500, 662. Nedre Skøyen vei 24-26.
Utvikling av Linderud senter i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 88/307, 88/300, 88/418. 3-12 etasjer.
Nybygg av toppidrettssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 51/13,14. Riving av eksisterende toppidrettssenter på Sognsveien 228. Nytt friidretts-og fotballanlegg med undervarme ved siden av den nye hallen.
Nybygg av kontor, handel, hotell og boliger mm på Skøyen i Oslo
25000-30000 m2 nybygg fordelt på flere bygg. Riving av eksisterende kontor (forretning/lager) i 4 etasjer i Drammensveien 159. Riving av eksisterende bilforretning/verksted i 2 etasjer i Drammensveien 161. Riving av eksisterende bensinstasjon i 1-2 etasjer i Drammensveien 161 B. Gnr/bnr: 5/10, 58, 65, 68.
Nybygg og ombygg av kontor og forretning i bydel Gamle Oslo
Miljøklassifisering BREEAM: Excellent og Energiklasse A. 13.750 kvm ny bebyggelse og 8.250 kvm bevares.
Nybygg av barneskole, ungdomsskole, kultur og flerbrukshall mm i bydel Alna, Oslo
Tvetenveien 181 og 183. 630 elever. Gnr/bnr: 141/107, 109, 119, 134, 237, 239, 323, 372, 72 og 142/75 og 81 m.fl.
Oppgradering av Hammersborg Torg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Hammersborg Torg 1-3. Gnr/bnr: 208/279, 438.
Modernisering av Etterstad base i Gamle Oslo, fase 2
Gnr/bnr: 237/3, 2, 137/ 101, 102, 163, 164, 99.
Utvikling av Eurekakvartalet i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 3/625, 624, 626, 627, 58, 152. BREEAM Excellent.
Tilbygg og ombygg av næring på Skøyen i bydel Ullern, Oslo
4-7 etasjer. Engebrets vei 3-9 og Hoffsveien 21-23. Gnr/bnr: 31/140 og 31/372.
Nybygg av kontor i bydel Sagene, Oslo
Ca. 725 kontorarbeidsplasser.
Riving av bensinstasjon og nybygg av kontor på Storo i Oslo
Gnr/bnr: 76/245, 76/289, 76/176, 76/106. Kontor med næring i 1. etasje ut mot Vitaminveien.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m² fordelt på ca 300 boenheter. hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen. Gnr/bnr: 127/7, 122/488.
Nybygg av sykehjem og næringsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
120-140 beboerrom. Grovt estimat BRA 12 000-15 000 m2. Arealen for næringsdelen er foreløpig ukjent.
Nybygg av kontor og næring i bydel Sentrum, Oslo
Fred Olsens gate 6, Prinsens gate 1A-B og Strandgata 19. 12.757 m² BRA over bakken, samt 3.994 m² under bakken.
Utvidelse av kontor på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Nytt bygg: 11.700 kvm. Eksisterende bebyggelse skal i størst mulig grad videreføres: 19.500 kvm over terreng og 2.725 kvm under terreng.
Ny- og ombygging av barne- og ungdomsskole i bydel Nordre Aker, Oslo
Neptunveien 26, 28 og Kapellveien 120. To nybygg er planlagt på eiendommen. Hensikten med planarbeidet er å utvide ungdomsskolen til 8 parallellklasser og bygge 4-parallell barneskole med flerbrukshall.
Nybygg av barne-og ungdomsskole på Filipstad i bydel Frogner
Tidlig prosjekt. På Filipstad foreslås det en ny barneskole for 630 elever. I tillegg vurderes det at Den tyske skole kan leie seg inn på denne skolen. Skolen foreslås derfor bygget med fireparalleller. Denne skolen er forventet å stå ferdig i 2020. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 1
8-11 etasjer. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Nybygg av ungdomsskole og barnehage på Ensjø i bydel Gamle Oslo
Grenseveien 65-67. 8-parrallell ungdomsskole. 720 elever. Kultur og idrett.: BRA ca 14 300 m2. Parkering, HC og sykkel: 300 m2.
Nybygg av videregående skole i bydel St. Hanshaugen i Oslo
Det planlegges å rehabilitere de fredede byggene samt å oppføre et nytt skolebygg med flerbrukshall under bakken. 840 stk elever.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 2
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Nybygg av kontor i bydel Gamle Oslo
Bygget er planlagt med 15 etasjer og skal ha en forbindelse over 5 etasjer til eksisterende kontorbygg.
Nybygg av kontor i bydel Gamle Oslo
Sokkeletasje med 20 stk parkeringsplasser mm.
Tilbygg, fasadeendring og påbygg av eiendom i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Rive innvendig planløsning, tekniske installasjoner, deler av fasade og takkonstruksjon. Deler av fasaden mot Akersgata 13-15 og Nedre Vollgate 10-14 bevares med mindre endringer. Det etableres ny innvendig planløsning, tekniske installasjoner, fasade/ yttervegger og takkonstruksjon. Tollbugata 32 - Akersgata 13-15 og Nedre Vollgate 10-14 Gnr/bnr: 207/362, 207/9.
Utvidelse av næringsbebyggelse i bydel Alna, Oslo
Ca. 6000 for verksted og ca. 7500 for kontor/tjenesteyting.
Nybygg av kontor i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt totalt 800 stk boliger på 70.000 m2 fordelt på parkbyggene og bygg 2, 4-6. Ca 40000-50000 m2 med næring på Østre Aker vei 90.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Tillat BRA 15100 m2. 80% skal vare boliger. Gnr/bnr: 234/11 mfl.
Nybygg av flerbrukshall på Voldsløkka i bydel Sagene, Oslo
Gnr/bnr: 56/1, 5, 7, 27, 57/283. Fire nye flerbrukshaller, samt en ny 11er‐bane med kunstgress og tribuneanlegg og en 7er‐bane på Voldsløkka.
Nybygg av kontorbygg i bydel Gamle Oslo
Østensjøveien 14 B-D. Gnr/bnr: 137/70, 138/61. 8500 m2 over mark og 3500 m2 i to etasjer under. Tidligere adresse: Tvetenveien 4 og 6.
Nybygg av beredskapssenter for sjøtjenester i Oslo
6-7 etasjer. Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn skal samlokaliseres i et nytt beredskapssenter på Kongshavn nord. Også Statsfovalteren, Vann- og Avløpsetaten, Tolletaten og taubåtene er tiltenkt kaiplasser i det nye anlegget.
Utvikling av bydelssenter i Oslo
Av forslaget fremgår det at tiltakshaver ønsker å oppføre en ny bygningsmasse med et bruksareal på maksimalt 17.500 kvadratmeter. Planforslaget tilrettelegger for ny næringsbebyggelse med kontor i kombinasjon med strøkstjenlig funksjoner i de nederste etasjene
Rehabilitering -og utvidelse av ungdomsskole mm i bydel Vestre Aker, Oslo
En 9-parallell ungdomsskole med spesialavdeling, flerbrukshall, ny barnehage med 6 avdelinger. Riving av lagerbygg på Frognerseterveien 63.
Riving- og nybygg av barneskole i bydel Alna, Oslo
Skolen er planlagt å være en 3-parallell barneskole for 630 elever pluss en avdeling tilpasset 16 autister.
Nybygg av kontor og hotell m.m. på Kvadraturen i Bjørvika vest, Oslo
Gnr/bnr:207/242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 399, 423, 250/11, 61, 999/13. Område mellom Børsen og Oslofjorden.
Nytt kontorområde i Oslo
Gnr/bnr: 210/2, 30 og 7. Ca 15500 kvm. Total utviklingspotensial i kvm: 170000.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.