Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestre Toten

Nybygg av flerbrukshall i Vestre-Toten
Gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18. Styrkerom ca 140-150 kvm. Riving av 50 m gjerde.
Rehabilitering og utvidelse av barnehage i Vestre Toten
Barnehagen utvides med 54 enheter til 108 enheter.
Nybygg av fotballbane i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.