Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestre Slidre

Tilbygg av yoga retreat og fjellhotell i Røn
Gnr/bnr: 94/16, 94/17, 94/17F1, 94/17F2, 94/17F3, 94/17F4, 94/17F5, 94/17F6, 94/17F7, 94/17F8, 94/17F9, 94/17F10.
Nybygg av skiløype og turvei langs Vasetvatnet i Vestre Slidre
Planområdet ligg på nordsida av Vasetvatnet og er delt i to polygon. Austre del av planområdet dekker ca 540 m trase på gbnr. 70/31 og 69/1 og vestre del ca 740 m på gbnr. 69/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.