Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Trysil

Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av hytter i Trysil-Knuts Fjellverden
Ferdig regulerte tomter. Område Trysil-Knuts Fjellverden. Infrastruktur ca 3- 4 mill kroner. 12 hyttetomter totalt. 11 tomter gjenstår.
Brannsikring av kirke i Trysil
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.