Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Stor-Elvdal

Nybygg av fritidsboligområde i Koppang
50-80 fritidsboliger. Gnr/bnr: deler av gnr/ bnr 19/42, og 19/7 samt gnr/bnr 19/599, 19/515, 19/1457, 19/590.19/868, 19/193, 19/1012, 19/36, 19/1185, 19/784, 19/771, 19/1327, 19/64, 19/289.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.