Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sel

Utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse på Mysusæter i Sel kommune
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvikling av frittliggende fritidstomter. Feltet bygges ut med høy standard.
Nybygg av hyttefelt på Mysusæter
Gnr/bnr 253/22, 253/25, 253/93 på Mysusæter i Sel kommune. Planen omfatter også deler av 253/107, 253/106 og 253/21.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.