Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ringsaker

Nybygg av innlandssykehus i Moelv
Retningsvalg 1: Mjøssykehuset, nytt akuttsykehus på Moelv. Retningsvalg 2: Null Pluss, nytt akuttsykehus på Hamar. - avlyst
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 3 mfl
Områderegulert areal. 90 dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 2
Områderegulert areal. 70 dekar. Minimum: 100.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 1
Ca. 50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nybygg av kontor i Brumunddal
Tomtestørrelse: 7930 m2
Nybygg av hytter i Sjusjøen
Ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av hytter i Sjusjøen
Ca. 200 hyttetomter.
Påbygg av kontor i Brumunddal
2 nye kontorbygg på 5.000 m2 hver.
Nybygg av næringsbygg i Moelv
Tema Eiendom AS og Strand Unikorn AS har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av et 22 mål stort område mellom Strand Unikort sitt anlegg og E6 på sør-vestlig side av Moelva. Utformingen av området samt fremdrift og regulering, er avhengig av Nye Veier sitt forstående reguleringsarbeid knyttet til E6 og ny Mjøsbru.
Nybygg av fritidsboliger i Ringsaker
Planområdet er ca 200 dekar. Gnr/bnr: 527/1 og 1/2070, 527/1/166.
Utvidelse av næringsområde langs E6 på Myrvoll i Furnes
28 mål. Furnesvegen/Høsbjørvegen.
Nybygg av dagligvareforretning på Mesnali i Ringsaker
Gnr/bnr: 510/80 og 510/21. Forretning i 1 etasje. Gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Nybygg av næringsbygg i Moelv
Gnr/bnr: 378/23 og 378/65.
Tilbygg av barnehage i Brumunddal
Utvidelse med 4 avdelinger.
Påbygg av næringsbygg i Moelv
Gnr/bnr: 373/67 og del av 823/3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.