Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Os

Etablering av kurs- og konferansesenter med tilknyttede aktiviteter og formål i Os kommune
Hensikten med planarbeidet er å utvikle den historiske skyssgården til et kurs- og konferansesenter med tilknyttede aktiviteter og formål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.