Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nord-Fron

Nybygg av hytteområde i Skåbu
Totalt 54 tomter. Gnr/bnr: 204/44 og 204/66.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Vinstra
Gnr/bnr: 201/107, 201/25. Planområdet er på ca 483 dekar og skal tillrettelegges for frittliggende fritidsbebyggelse.
Nybygg av fritidsboliger i Fefor
Gnr/bnr: 309/33, 309/34 og 309/8. Planområde: 1420 dekar. Oppdragsgiver: Tinde Utvikling AS og Ingunn Teige Spjotum (Hov Gård).
Nybygg av hytteområde i Kvamsfjellet
Gnr/bnr: 383/15, 309/33, 383/70, 383/73, 383/66 og 383/20. Planområde: ca. 15 dekar.
Nybygg av hytteområde i Kvamsfjellet
Gnr/bnr: 309/33, 309/34 og 309/8. Planområde: 3,5 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.