Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nord-Aurdal

Nybygg av næring på Leira i Nord-Aurdal kommune
Gnr 24 bnr. 3, 4, 111, 265, 296, 357 m.fl.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal
50 mål. Enda litt uavklart angående E16 som eventuelt vil bygges gjennom området.
Utvidelse av butikk på Leira i Nord-Aurdal kommune
Gnr 24 bnr. 3, 4, 111, 265, 296, 357 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.