Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lillehammer

Nybygg av boliger, forretning og kontor ved Skysstasjonen i Lillehammer
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon og byutvikling på Lurhaugen, med tilhørende forbindelser for gående og syklende over Mesna til Sorgendal og Skysstasjonen. Planen skal ta høyde for at området enten utvikles som høgskole eller som et bymessig område med hovedvekt av boliger. 45.000-65.000 m2 BTA, 35.000-50.000 m2 BRA hvis det blir høyskole og boliger. 30.000-50.000 m2 BTA, 20.000-40.000 m2 BRA ved hovedvekt på boliger. 3-9 etasjer.
Nybygg av sentrumsformål i Lillehammer
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bebyggelse innenfor planområdet med varierte høyder, formål og funksjoner. Planinitiativet har som mål å være et forbildeprosjekt innenfor utviklingen stasjonsområdet. Gjennom planarbeidet er det ønskelig å undersøke varierte høyder som tilpasses terreng og planområdets sentrale plassering på Lillehammer. Aktive fasader med utadrettet virksomhet skal henvendes mot Jernbanetorget/Mesnadalsvegen, mens dagens grønne kvaliteter i øst og nord skal videreføres og tilføres nye kvaliteter for nærområdet. 6-12 etasjer. Gnr/bnr: 200/1068, 200/1955, 200/217, 200/218, 305/28, 200/223, 201/2 og 301/2.
Nybygg av kunsthall ved kunstmuseum i Lillehammer
Den nye kunsthallen skal ligge under bakken på Stortorget i Lillehammer og i tett tilknytning til eksisterende kunstmuseum. Dorte Mandrup A/S og Marianne Levinsen Landskap ApS. Lundgaard & Tranberg Arkitekter, SLA (LARK), RAM Arkitektur (Lillehammer), Aaen Engineering. MDH Arkitekter SA, JKMM Arkkitehdit OY, MASU Planning ApS. Snøhetta.
Nybygg av næringsområde i Lillehammer
Gnr/bnr: 184/82, 186/99 og 186/108. Området er på ca. 43 dekar.
Gjenoppbygging av brannskadet bygg i Lillehammer
Storgata 81 og Elvegata 15. Gnr/bnr: 200/31, 14, 1691.
Utvidelse av hotell i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/80, 838, 1876, 1386, 1387, 1388, 1634. 50-60 nye hotellrom.
Tilbygg og rehabilitering av kontorbygg i Lillehammer
Planen omfatter utvidelse med 1 etasje, eventuelt med nytt heistårn.
Tilbygg av nytt kjøkken, varemottak, lagerarealer, kjøle og fryserom for helsehus i Lillehammer
Rørlegger vil bli tiltransportert til totalentreprenør som en administrert sideentreprise. Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Ny sal i kino i Lillehammer
Prosjeketet inneholder: ombygg av amfi, bytte ut stoler, redusere kapasitet for økt grad av komfort.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.