Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Kongsvinger

Utvidelse av bygg og renselinje ved krematorium i Kongsvinger
Prosjektet omfatter utbygging av ny renselinje.
Nybygg av tribune i Kongsvinger
Planlegging av 30-40 boliger og næringsareal for finansiering av ny tribune. Tribunen planlegges til att bygges ovenfor de nye næringsarealen.
Enøktiltak ved idrettshall i Kongsvinger
ENØK tiltak, utvendig oppdraging og UU tilpasning.
Oppgradering av boliger, låve mm i Kongsvinger
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025. Oppgradering av boliger og låve, bl.a utskifting av tak, fasade på boliger, takplater på låve og låvebru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.