Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hamar

Nybygg av næringsbygg nord for sporområdet i Hamar
Næring 20330 m2. Parkeringskjeller i to plan, 10000 m2.
Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Nybygg av dagligvarebutikk i Hamar kommune
Planlegger mellom 1200-1300 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.