Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Gausdal

Nybygg av hytteområde på Skei
146 nye hyttetomter.
Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger i Follebu
Rehabilitering av 20 bad, utskifting av vinduer samt oppgradering av gamle tekniske anlegg.
Innvendig rehabilitering av sykehjem i Vestre Gausdal
Det er behov for oppgradering av gamle tekniske anlegg samt utskifting av gamle vinduer og branndører.
Uskifting av tekniske anlegg ved idrettshall i Østre Gausdal
Utskifting av gamel tekniske anlegg i den gamle delen av Gausdal Arena.
Rehabilitering av barnehage i Follebu
Det er behov for utskifting av vinduer, ytterdører samat oppgradering av tekniske anlegg.
Rehabilitering av barnehage i Vestre Gausdal
Rehabilitering av tekniske anlegg inkl. overgang til LED belysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.