Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Folldal

Nybygg av hytter i Dalholen
Regulert område, 11 tomter gjenstår.
Rehabilitering eller nybygg av kino/fritidsklubb i Folldal
Fullstendig rehabilitering bl.a. for utforming av brannsikkerhet.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 5 tomter. Totalt 13 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Totalt 13 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Totalt 13 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.