Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Elverum

Utvidelse av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Nybygg av hyttefelt i Elverum
Planområdet er på ca. 178 daa.
Nybygg av næring i Elverum kommune
ca 150-200 daa gjenstår.
Nybygg av hall og nytt depot/biloppstillingsplass i Elverum kommune
Gbnr. 62/14 og 62/138 utgjør den største delen av planområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.