Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sirdal

Nybygg av hytter i Sirdal
150-200 hytter
Nybygg av hyttefelt i Suleskard
Gnr/bnr: 1/8 og 115/2, 115/3 og 115/4. Planområdet er på: 241 daa.
Nybygg av hytter i Siral
Ca 40 hytter. En blandning av små og større hytter.
Nybygg av fritidsboliger m.m. i Øve Sirdal
Maks BYA per fritidsboliger i underkant av 60 m2.
Nybygg av hytter på Solheim i Siral
Gnr/bnr: 8/1, 8/115. Byggeklare tomter.
Etablering av hytter, leiligheter med infrastruktur i Fidjeland
14-16 hyttetomter. Antall leiligheter er foreløpig ikke bestemt.
Nybygg av hytter i Sirdal
16 tomter til salg.
Nybygg av kraftvitensenter i Sirdal kommune
Ett kraftvitensenter for informasjon, studier og undervisning med mere.
Utvidelse av fritidsboligområde i Suleskard
Formålet med planen er regulering av 10 nye fritidsboligtomter og 2 boligtomter med tilhørende infrastruktur, friluftsområder, uteoppholdsarealer samt skiløyper og stier. I reguleringsplanen inngår 9 eksisterende fritidsboligtomter. Til sammen inneholder planområdet 19 fritidsboligtomter og 2 boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.