Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lyngdal

Nybygg av småhus, hytter, restaurant, konditori i Lyngdal
180 hytter(70/80 km2), 88 leiligheter. Øy på 220 Mål. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av fritidsboligområde i Lyngdal
Gnr/bnr: 43/1, 2, 3, 44/2, 45/1, 6, 47/1, 2, 3, 48/2, 5, 9, 11, 12, 56 og 178. Planforslaget omfatter et variert spekter av nye fritidstomter, med en overordnet typografiskinndeling i 4 kategorier: 1. Tradisjonelle fritidstomter (57 enheter) 2. Terrasserte fritidstomter (6 enheter) 3. Klyngetun-konsept (7 enheter)
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Utbygging av fritidsboliger på Bærøy i Lyngdal
Flytebrygge med plass til 1 båtplass per tomt. Ca. 6 tomter.
Nybygg av fritidsboligområde i Lyngdal
8 frittliggende fritidsboliger og 1 vertikaldelt fritidsbolig med 2 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.