Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lyngdal

Nybygg av småhus, hytter, restaurant, konditori i Lyngdal
180 hytter(70/80 km2), 88 leiligheter. Øy på 220 Mål. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av fritidsboliger og småbåthavn i Lyngdal.
Gnr/bnr: 43/1, 2, 3, 44/2, 45/1, 6, 47/1, 2, 3, 48/2, 5, 9, 11, 12, 56 og 178. Tilsammen 82 tomter, fordelt på 62 vanlige hyttetomter og 20 mindre beliggende i tun og kolonihage. Ca 90 båtplasser
Nybygg av hytter i Lyngdal
Område FB6, samt del FB3.
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Utbygging av fritidsboliger på Bærøy i Lyngdal
Gbnr.20/1 og 20/9 m. fl. Flytebrygge med plass til 1 båtplass per tomt. Ca. 6 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.