Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lindesnes

Nybygg av kombinert formål (industri, kontor, bolig) i Mandal sentrum
Gnr/bnr: 160/840, 160/842, 841, 838, 839, 639, 204/27, 185/1 og 160/1417.
Utvidelse av hotell i Mandal, trinn 2
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Nybygg av hytteområde i Lindesnes
Planområde: 63 daa.
Nybygg av kolonihytter i Holum
Planen omfatter bygging av 18 stk kolonihagehytter på 30 m2 BYA med tilhørende parseller for grønnsakshagedrift. Gnr/bnr: 99/22 og 8.
Opprusting av barneskole i Mandal
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av frittliggende fritidsboliger i Lindesnes
6 nye fritidsboliger. Gnr/bnr: 163/1, 2, 3.
Oppgradering av oppholdsrom og bibliotek ved skole i Lindesnes
Glassfasade, ny himling, koble på eksisterende ventilasjon, lys i taket, fliser gulv, varme i tak eller vegg, innvendig brannvegg, dører, lett oppussing vegger, halvtak over inngangsdør, tekniske fag.
Ombygg av gymsal til kantine og bibliotek ved ungdomsskole i Lindesnes kommune
Eksisterende gymsal ved Vigeland Ungdomsskole skal bygges om til kantine og bibliotek. Det skal etableres en mesanin over biblioteket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.