Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Lillesand

Utvidelse av sykehjem i Dovre
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Tilbygg av menighetsbygg i Lillesand
Det nye menighetsbygget er tenkt i én etasje med lav høyde (maks mønehøyde på ca. 4 meter over bakkeplan) og eventuelt supplert med underetasje. Menighetsbygget skal utformes som et åpent bygg for å underordne seg kirken. Mønehøyden på hovedskipet (kirken) er 15 meter og vil således fremstå som den dominerende bygningen i området. Menighetsbyggets bruksareal (BRA) vil være på 300-400 m2, og er tiltenkt plassert på sørøstsiden av kirken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.