Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Bykle

Nybygg av idrettshall i Bykle kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Nybygg av fritidsbustader i Bykle
50-70 hytter. Gnr/bnr: 3/280, 3/13 og 3/370.
Etablering av hytter i Bykle
Gnr/Bnr: 2/17, 90, 133, 154, 1179 og 1350.
Nybygg av fritidsboliger i Bykle kommune
Grunneier: Jon Ove Heen. Gnr.1, Bnr. 21 og 115.
Nybygg av fritidsboliger i Bykle
Planområde: 4,62 daa Max BYA til 120 m2/fritidsbolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.