Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Birkenes

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Birkenes som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Opprusting av barneskole i Mandal
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Tilbygg av menighetsbygg i Lillesand
Det nye menighetsbygget er tenkt i én etasje med lav høyde (maks mønehøyde på ca. 4 meter over bakkeplan) og eventuelt supplert med underetasje. Menighetsbygget skal utformes som et åpent bygg for å underordne seg kirken. Mønehøyden på hovedskipet (kirken) er 15 meter og vil således fremstå som den dominerende bygningen i området. Menighetsbyggets bruksareal (BRA) vil være på 300-400 m2, og er tiltenkt plassert på sørøstsiden av kirken.
Nybygg av næringsområde i Kristiansand
Planområde: 975 daa. Planen legger til rette for næringsbebyggelse med virksomheter knyttet til storhandel/salg av kapitalvarer, håndverkstjenester, logistikk/lager, industri/produksjon o.l.). Det vil også vurderes servicefunksjoner som er sammenfallende med områdets miljø og komplementerende behov, bl.a. bensinstasjon, energiladestasjon og servering. Gnr/bnr: 454/1, 454/1/1, 469/1, 469/2, 469/5, 469/6, 467/7, 469/13, 469/123 og 469/142.

Se andre prosjekter i Agder fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.