Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Strand

Ombygg eller tilbygg ungdomsskole i Jørpeland
Prosjekt fra Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.