Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Stavanger

Ombygg av flerbruksbygg på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Nybygg av sykehjem i Stavanger, trinn 2
Totalt vil sykehjemmet få cirka 100 plasser, 39 plasser blir bygd ut i trinn 1
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, I5
3102,6 m2 tomt. På denne eiendommen er det et leieforhold (rubbhall).
Nybygg av barnehage i Hundvåg bydel, Stavanger
6 avd, inntil 120 nye barnehageplasser. L-formet bygg.
Nybygg av kontor og lett industri i Forus
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av barnehage i Stavanger
8-10 avdelinger. Det er behov for å erstatte midlertidig modulbygg med permanente bygg.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietakere per i dag: Solange Frisør og Inspirit Tattoo. Gnr/bnr: 52/512, 52/319, 52/320, 52/695, 52/321, 52/322 og 52/323.
Rehabilitering av legekontor og helsestasjon i Finnøy
Tredje og fjerde etasje i gamle Finnøy Rådhus er i dårlig stand, og er ikke egnet til nåvæerende bruk som legekontor og helsestasjon.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Rama´s, og ny bar/pub er på vei.
Ombygg og rehabilitering av kantine, storkjøkken, tekniskt rom og uteanlegg ved universitet i Stavanger
1.etg av A-fløy ved Hagbart Line-huset (ca.1100m2) og tilstøytende uteareal (ca.2000m2) skal rehabiliteres og bygges om. Utendørs skal eksisterende anlegg og gressplen konverteres til opparbeidet park. Deler av 1.etasjen mot vest skal rives og gjenoppbygges og inngå som serverdingsareal i kantine og storkjøkken som skal etableres. Tekniske anlegg for A-fløyen er spredt i flere eksisterende tekniske rom, disse skal samles i et nytt teknisk rom som skal etableres på taket av A-fløyen. Dette skal da inneholde ventilasjon for hele A-fløyen 1.etg og 2.etg samt kjøleanlegg.
Utvendig vedlikehold av kirke i Stavanger
Behandling av fasade og tårn- vask og maling.
Renovering o tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Bruk: Eventuelt servering, butikk og annen service. Gnr/bnr: 52/345, 52/342 og 52/345.
Opprusting av skolegård i Tasta bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 355, Skolegårdsareal: 5909 m2
Opprusting av skolegård i Rennesøy
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 283, Skolegårdsareal: 15.550 m2
Opprusting av skolegård i Hafrsfjord bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 425, Skolegårdsareal: 10.375 m2
Opprusting av skolegård i Finnøy
Klassetrinn: 1-10 klasse, Antall elever: 26. Skolegårdsareal: 5402 m2
Opprusting av skolegård i Rennesøy
Klassetrinn: 8-10 klasse, Antall elever: 236, Skolegårdsareal: 13.073 m2
Opprusting av skolegård i Hinna bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 290, Skolegårdsareal: 6437 m2
Opprusting av skolegård i Tasta bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 340. Skolegårdsareal: 10.481 m2
Opprusting av skolegård i Tasta bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 395, Skolegårdsareal: 5026 m2
Opprusting av skolegård i Judaberg sentrum, Finnøy
Klassetrinn: 1-10 klasse, Antall elever: 362, Skolegårdsareal: 14.096 m2
Opprusting av skolegård i Hundvåg bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 120, Skolegårdsareal: 7957 m2
Opprusting av skolegård i Hundvåg bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 446. Skolegårdsareal: 13.701 m2
Opprusting av skolegård i Hafrsfjord bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 425, Skolegårdsareal: 10.375 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.