Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Nybygg av aktivitetssenter i Sandnes
Dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/ eller autisme.
Nybygg av aktivitetshus i Lura, Sandnes
Prosjektet inneholder en stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall. En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet. En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.
Nybygg av flerbrukshall ved fotballstadion i Sandnes
Flerbrukshall ved ØsterHus Arena.
Nybygg av barnehage i Sandnes
Prosjekt fra kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Etablering av administrasjonsbygg ved gjenvinningsstasjon i Sandnes kommune
Det er behov for forbedring mht garderober/dusj, tørkeplass for klær, møterom og spiserom, samt flere kontorplasser. Kontraktsperiode leie: 8 år + eventuelt opsjoner 2+2 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.