Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Nybygg av aktivitetshus i Lura, Sandnes
Prosjektet inneholder en stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall. En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet. En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.
Rehabilitering og videreutvikling av kino i Sandnes
Prosjektet omfatter: 1. Bytte ventilasjonsanlegg (for å oppfylle krav til luftkvalitet) 2. Akustiske tiltak (knyttet til intern lydlekkasje i bygget) 3. Forsterkning av amfi (knyttet til bestemmelser i plan- og bygningsloven) 4. Andre tiltak for å oppfylle gjeldende krav i TEK17
Ombygg for avlastningsskole (midlertidig) i Trones
Ved utbygging av Trones skole vil det være behov for en midlertidig avlastningsskole i byggeperioden. En utredning vil vise hvordan dette kan løses.
Branntekniske tiltak i grunnskole i Sandnes
Det gjelder tiltak på rømningsveier, etablering av brannvinduer, branntetting, oppgradering av brannskiller, skifte av dører og skilting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.