Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 3 mfl
Områderegulert areal. 90 dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av hytter i Sjusjøen
Ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av hytter i Sjusjøen
Ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av sykehjem-/omsorgsboliger på Lena
Det er ikke besluttet hvor en slik utbygging på Lena skal skje. Aktuelle tomter kan være “Badekvartalet” og L7 området ved Rådhustorget. Det er besluttet at det bør utføres en mulighetsstudie som kan vise hvordan dette behovet best kan løses på de aktuelle tomtene sammen med andre boligbehov og utviklingsbehov i kommunen.
Nybygg av sykehjem-/omsorgsboliger på Lena
Det er ikke besluttet hvor en slik utbygging på Lena skal skje. Aktuelle tomter kan være “Badekvartalet” og L7 området ved Rådhustorget. Det er besluttet at det bør utføres en mulighetsstudie som kan vise hvordan dette behovet best kan løses på de aktuelle tomtene sammen med andre boligbehov og utviklingsbehov i kommunen.
Nybygg av næringsbygg i Moelv
Tema Eiendom AS og Strand Unikorn AS har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av et 22 mål stort område mellom Strand Unikort sitt anlegg og E6 på sør-vestlig side av Moelva. Utformingen av området samt fremdrift og regulering, er avhengig av Nye Veier sitt forstående reguleringsarbeid knyttet til E6 og ny Mjøsbru.
Nybygg av hytte i Renåtangen, Bergset
50 tomter totalt. 3 tomter er solgt til selvbyggere, 47 tomter gjenstår.
Nybygg av næringsbygg i Biri
Tomtestørrelse: 9.000 m2
Nybygg av næring i Hunndalen
VVA er utført. Ca. 2 daa. Ca 2000 m2.
Nybygg av hytteområde inkl. infrastruktur ved Tolga
Ca 100 hytter fordelt på 5 områder.
Utvidelse av bygg og renselinje ved krematorium i Kongsvinger
Prosjektet omfatter utbygging av ny renselinje.
Nybygg av barnehage på Kirkenær
Barnehage for 70-80 barn, 3 avd.
Ombygg av garderober og lokaler i Gjøvik
Ombygging av lokaler i 1 etg. i bygg A.
Nybygg av tribune i Kongsvinger
Planlegging av 30-40 boliger og næringsareal for finansiering av ny tribune. Tribunen planlegges til att bygges ovenfor de nye næringsarealen.
Nybygg av hytter i Dalholen
Regulert område, 11 tomter gjenstår.
Nybygg av hytter i Trysil-Knuts Fjellverden
Ferdig regulerte tomter. Område Trysil-Knuts Fjellverden. Infrastruktur ca 3- 4 mill kroner. 12 hyttetomter totalt. 11 tomter gjenstår.
Tilbygg av barnehage i Ottestad
Utvidelse med 3 avdelninger. Fra 6 til 9 avdelninger.
Utvidelse av idrettshall i Tretten
Utvidelse av hallen og gulvkvalitet.
Enøktiltak ved idrettshall i Kongsvinger
ENØK tiltak, utvendig oppdraging og UU tilpasning.
Rehabilitering eller nybygg av kino/fritidsklubb i Folldal
Fullstendig rehabilitering bl.a. for utforming av brannsikkerhet.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 5 tomter. Totalt 13 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Utvendig oppgradering av sykehus i Lillehammer kommune
Det skal utføres rehabiliteringsarbeider på høyblokk og teknisk hus på høyblokka ved Lillehammer sykehus. Det skal bygges opp ny gesims og etablere vern på taket på høyblokka. På fasaden skal vertikale aluminiumsprofiler festes, det skal utføres service på utvendig solskjermingen, beslag på pipe skal festes og på balkongene skal gummi ved innfesting av glass utskiftes. I tillegg er det opsjon for innfesting beslag over/under vinduer ved trappe oppgang.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Totalt 13 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Totalt 13 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.
Oppgradering av boliger, låve mm i Kongsvinger
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025. Oppgradering av boliger og låve, bl.a utskifting av tak, fasade på boliger, takplater på låve og låvebru.
Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger i Follebu
Rehabilitering av 20 bad, utskifting av vinduer samt oppgradering av gamle tekniske anlegg.
Innvendig rehabilitering av sykehjem i Vestre Gausdal
Det er behov for oppgradering av gamle tekniske anlegg samt utskifting av gamle vinduer og branndører.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.