Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Rana

Totalrenovering og eventuelt utvidelse av kontorbygg i Rana kommune
Nytt kontorbygg med tilhørende uteområder i Mo i Rana. En totalrenovering av dagens bygg, eventuelt i kombinasjon med en utvidelse.
Nybygg av barnehage i Mo i Rana
Barnehage for 40 barn.
Påbygg og ombygg av døgnbemannet barnevernsinstitusjon i Rana kommune
Yttrabekken er en døgnbemannet barnevernsinstitusjon som gir behandling og undervisning til ungdom med atferdsvansker. Bygningen ligger i et boligområde utenfor sentrum. Den ble oppført 1993 og er et tofløyet bygg med mellomliggende fellersarealer som til sammen er på ca. 600 m2. Byggene skal bygges om innvendig, og tilpasses bedre til dagens bruk. Det vil også bli et påbygg for å gi plass til møterom og garderober for ansatte. Ny parkeringsplass og bytting av garasjeporter.
Etablering av scene i sentrum av Mo i Rana
Rana kommune ønsker å bygge en scene i Jernbaneparken i sentrum av Mo i Rana samt en tekniskrom og uteområdet rundt scenen. Scenebygget skal kunne romme plass for inntil 50 personer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.