Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Rana

Nybygg av leilighetshotell samt påbygg av næringsbygg i Mo i Rana
Gnr/bnr 20/446, Strandgata 7, bygging av leilighetshotell,1 bygg med 70 enheter for utleie og en felles parkeringskjeller. Takterrasse. Gnr/bnr 20/64 Strandgata 3-5, påbygg av ny etasje på eksisterende næringsbygg, ca 800 kvm.
Utvidelse av hotellromskapasitet i Rana
100 nye rom. Utvidelsen tenkes løst i et frittstående bygg lokalisert sørøst for hotellet på et areal som i dag er parkeringsareal for hotellet. Eksisterende og nytt parkeringsbehov dekkes ved etablering av parkeringsgarasje under nybygg. BYA for nybygg ca (970m2) inkludert bakkeparkering (ca 390 m2) er ca1360 m2.
Nybygg av kontorbygg i Rana kommune
Nytt kontorbygg med tilhørende uteområder i Mo i Rana.
Etablering av dagligvareforretning på Gruben i Mo i Rana
Myra, sørøstre del. Bnr/bnr: 21/4, 21/4/108, 21/133, 21/152, 21/160, 21/80. 60 parkeringsplasser.
Oppgradering av barneskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Oppgradering av barneskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Eablering av skytebane Rana kommune
Planforslaget går ut på å legge til rette for en ny skytebane for Rana Elgjegerforening i tilknytning til eksisterende skytebaner enten på Mangholmheia eller Stupforsmoen

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.