Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Stange

Utvidelse av barneskole i Stange
Utvidelse til til 3-parallell skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.