Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Stange

Etablering av næringsområde i Stange kommune
Området er på ca 315 dekar.
Utvidelse av barneskole i Stange
Utvidelse til til 3-parallell skole. Gjennomføringstid: ca 18 måneder.
Tilbygg av barnehage i Ottestad
Utvidelse med 3 avdelninger. Fra 6 til 9 avdelninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.