Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Elverum

Utvidelse av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Nybygg av hyttefelt i Elverum
Planområdet er på ca. 178 daa.
Utskifting av pasientsignalanlegg for sykehjem i Elverum
Fra økonomiplan 2022-2025. Nytt pasientsignalanlegg som skal erstatte gammelt anlegg slik at en unngår kritiske situasjoner.
Utskifting av pasientsignalanlegg for sykehjem i Elverum
Fra økonomiplan 2022-2025. Nytt pasientsignalanlegg som skal erstatte gammelt anlegg slik at en unngår kritiske situasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.